Specjalność firmy Rotax stanowią usługi finansowe oraz kompleksowa księgowa obsługa.
Nasze księgowe biuro zapewnia wsparcie doświadczonych księgowych oraz rzetelne wykonywanie wszystkich zleconych prac.
Nasi klienci mogą liczyć także na pełne dostosowanie oferty do wymagań oraz przejrzyste cenowe warunki współpracy.

oferta

Doradztwo podatkowe

 • Porady, opinie z zakresu zobowiązań podatkowych
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Obsługa kadrowo-płacowa i rozliczenia z ZUS

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Porady z zakresu prawa pracy
 • Porady z zakresu BHP
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Naliczanie składek
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie działalności w ZUS

Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej

 • Zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej
 • Doradztwo personalne
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Biznesplany
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych
 • Analizy finansowe
 • Analizy ekonomiczne

Dlaczego my?!

 • Nasze biuro stawia sobie za cel priorytetowy jakość obsługi klienta.
 • Nasza oferta może być indywidualnie dostosowana do Państwa oczekiwań.
 • Proponujemy konkurencyjne ceny
 • 25 letnie doświadczenie w rachunkowości
 • Ustawiczne doskonalenie kadry poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia
  kwalifikacji zawodowych i kompetencji.
 • Reprezentujemy Państwa przed organami skarbowymi i administracyjnymi na podstawie pełnomocnictwa
  (ZUS, US, GUS i inne o ile zajdzie taka potrzeba).
 • Stali klienci biura korzystają z bezpłatnych usług doradczych, w tym w zakresie dotacji unijnych.